Hãy tự "cứu mình" trước khi... Chính phủ "cứu"

Dù Chính phủ và các cơ quan chức năng đã công bố những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động "hậu dịch Covid-19" nhưng nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm vừa và nhỏ cho rằng: "Hãy tự cứu mình trước khi… Chính phủ cứu".
quảng cáo
  • tct