Công ty cổ phần hóa nông Lâm Ngọc “Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng Quốc Gia 2023”

Ngày 28/10/2023 tại Lễ công bố Thương hiệu Uy tín Sản phẩm – Dịch vụ chất lượng Quốc Gia 2023 tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Công ty CP hóa nông Lâm Ngọc đã xuất sắc được vinh danh trong hạng mục “Sản phẩm - Dịch vụ Chất lượng Quốc Gia 2023”
quảng cáo