MR BÙI LOGISTICS VINH DỰ ĐỨNG TOP 10 THƯƠNG HIỆU UY TÍN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2023

28/10/2023 tại nhà hát Bến Thành Mr Bùi Logistics vinh dự đứng Top 10 Thương Hiệu Uy Tín Chất Lượng Quốc Gia năm 2023. Lễ Công Bố Thương Hiệu Uy Tín Chất Lượng Quốc Gia năm 2023 là giải thưởng lớn được tổ chức lần thứ 9
quảng cáo