SAIGON DOOR: HỘI NHẬP, KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TRONG KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI

Sau hơn 2 năm dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thị trường trong và ngoài nước. Cùng với đó, những biến động địa chính trị, kinh tế... của một số quốc gia đã tạo ra không ít thách thức cho cộng đồng doanh nghiệp.
quảng cáo
 • tct
 • Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, chuyển giao đơn

  24-07-2018 | Lượt xem: 503

  Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn...
 • Các tài liệu cần có của đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

  24-07-2018 | Lượt xem: 518

  Cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa tại Cục SHTT theo hình thức: tự soạn thủ tục hoặc thông qua một đại diện về SHTT hoặc nhờ người khác đăng ký thì các tài liệu tối thiểu khi nộp
 • Bảng danh mục hàng hóa / Dịch vụ NI - Xơ (Phiên bản lần thứ10)

  23-07-2018 | Lượt xem: 522

  Sau khi ban hành Thông báo số 1378/TB-SHTT ngày 9 tháng 03 năm 2012 về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa / dịch vụ Ni - Xơ Phiên bản 10, Cục sở hữu trí tuệ ban hành thông báo số 5377/TB - SHTT về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt B