quảng cáo
 • tct
 • Các tài liệu cần có của đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

  24-07-2018 | Lượt xem: 459

  Cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp khi tiến hành thủ tục đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa tại Cục SHTT theo hình thức: tự soạn thủ tục hoặc thông qua một đại diện về SHTT hoặc nhờ người khác đăng ký thì các tài liệu tối thiểu khi nộp
 • Bảng danh mục hàng hóa / Dịch vụ NI - Xơ (Phiên bản lần thứ10)

  23-07-2018 | Lượt xem: 455

  Sau khi ban hành Thông báo số 1378/TB-SHTT ngày 9 tháng 03 năm 2012 về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại hàng hóa / dịch vụ Ni - Xơ Phiên bản 10, Cục sở hữu trí tuệ ban hành thông báo số 5377/TB - SHTT về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt B