Khô gà Hồ Trang: Sản phẩm “vàng” cho người tiêu dùng

Khô gà Hồ Trang đã ghi được dấu ấn đặc biệt trong lòng người tiêu dùng không chỉ bởi chất lượng thơm ngon, có hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao
quảng cáo