DOANH NHÂN NGUYỄN THỊ HUỲNH NHI: TIÊN PHONG ĐỔI MỚI ĐỂ KIẾN TẠO GIÁ TRỊ

Ngày 21/5 vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Liên Hiệp Khoa Học Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ công bố “Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam & Doanh nhân tiêu biểu năm 2022” – Lần IX. Tại buổi Lễ, Doanh nhân Nguyễn Thị Huỳnh Nhi, Phó Giám đốc Công ty TNHH
quảng cáo