Việt Nam ký kết hợp tác thương mại, năng lượng với bang West Virginia, Hoa Kỳ

Bản ghi nhớ hợp tác được ký giữa bang West Virginia và Bộ Công Thương Việt Nam là sự khởi đầu đem lại lợi ích kinh tế thiết thực, thúc đẩy quan hệ song phương cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ.
quảng cáo