CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THIÊN TÂM NHẬN GIẢI THƯỞNG HUY CHƯƠNG VÀNG SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG VÌ NGƯỜI TIÊU DÙNG 2024

Ngày 20/04/2024, tại Lễ Công bố “Thương Hiệu Dẫn Đầu Việt Nam 2024”, Công Ty Cổ Phần XNK Nông Sản Thiên Tâm đã vinh dự nhận được danh hiệu "Huy Chương Vàng Sản Phẩm Chất Lượng Vì Người Tiêu Dùng"
quảng cáo