CÔNG TY TNHH MTV KIM NATURAL VINH DỰ ĐẠT ĐƯỢC DANH HIỆU

Sáng ngày 15/04/2023, Sau nhiều nỗ lực và cống hiến CÔNG TY TNHH MTV KIM NATURAL vinh dự đạt được danh hiệu “Top 10 - Thương hiệu Dẫn Đầu Việt Nam – Vietnam Leading Brands 2023” do Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Châu Á phối hợp với Liên Hiệp Khoa Học Phát Triển
quảng cáo