CÔNG TY CỔ PHẦN RED EPOXY HÀ NỘI NHẬN GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG ĐẤT VIỆT NĂM 2020

Ngày 19-7 tại Nhà Hát Âu Cơ – Hà Nội, Công Ty Cổ Phần Red Epoxy Hà Nội đã vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Đất Việt và Nhà Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Xuất Sắc năm 2020.
quảng cáo
  • tct