Tiểu thương xin giảm thuế nhưng suốt mấy tháng không ai trả lời

Bốn tháng kể từ khi xảy ra dịch COVID-19, theo số liệu của Cục Thuế TP.HCM, có đến 18.627 hộ kinh doanh trên địa bàn phải ngừng, nghỉ vì kinh doanh ế ẩm. Thế nhưng, đơn xin miễn, giảm thuế của nhiều tiểu thương vẫn chưa nhận được câu trả lời.
quảng cáo
  • tct