Ngày 07/01 vừa qua, Ông Trương Văn Thông Tổng Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHAI THÔNG vinh dự nhận giải thưởng Nhà Lãnh Đạo Bản Lĩnh Trí Tuệ - năm 2022

Giải thưởng Nhà lãnh Đạo Bản Lĩnh Trí Tuệ - năm 2022 trong khuôn khổ chương trình do Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam trao tặng.
quảng cáo