SAIGON DOOR: HỘI NHẬP, KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TRONG KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI

Sau hơn 2 năm dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên thị trường trong và ngoài nước. Cùng với đó, những biến động địa chính trị, kinh tế... của một số quốc gia đã tạo ra không ít thách thức cho cộng đồng doanh nghiệp.
quảng cáo
  • tct