Tin nổi bật

V.v Đăng ký tiếp nhận hồ sơ tham gia Chương trình “Thương Hiệu Hàng Đầu Asean 2023”

Triển khai chủ trương của Ðại hội Ðảng lần thứ XIII về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á phối hợp với một số đơn vị chuyên ngành khác tổ chức chương trình truyền thông “Thương Hiệu Hàng Đầu Asean 2023”.
quảng cáo
Quảng cáo